Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijven die zijn aangesloten bij de “Frigo Breda Groep” *) en heeft betrekking op alle communicatie, transacties en overeenkomsten. Het hoofdkantoor is gevestigd op Hazeldonk 6284, 4836 LG, Breda.

Rechtsgronden voor de verwerking

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het kader van met klanten en leveranciers gesloten overeenkomsten voor het leveren of afnemen van diensten op het gebied van transport, opslag en andere aan Logistiek verwante activiteiten.

Doel voor de verwerking van gegevens

De persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het factureren, informeren of toegang geven tot opgeslagen gegevens via een persoonlijke inlog op onze web portaal. Het niet verstrekken van persoonlijke informatie kan ertoe leiden dat wij onze dienstverlening niet optimaal kunnen uitvoeren.

Duur van de opslag

De persoonlijke gegevens zullen niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard, met in acht neming van de wettelijke bewaartermijnen.

Recht op inzage, wijziging of verwijderen

Verzoeken voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens schriftelijk kunt u richten aan info@frigobreda.com. Binnen 10 werkdagen zullen we u een reactie geven.

Meer informatie

De “Frigo Breda groep”*) conformeert zich aan de richtlijnen van de AVG zoals door de EU en Autoriteit Persoonsgegevens opgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. N. Westerbeek 0 76 – 593 70 30.

*) De aangesloten bedrijven bestaan uit: Easyfresh Nederland BV, Easyfresh Chile S.A, Easyfresh Iberia SL, Easyfresh Ireland Ltd, Frigo Warehousing BV, Frigo Breda Forwarding BV, Quality Control Tower BV.